VKS VÕ NHAI: KIỂM SÁT TRỰC TIẾP VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ TẠI 04 UBND CẤP XÃ

26 Tháng Tư, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án hình sự năm 2019 của Viện KSND huyện Võ Nhai, từ ngày 16/4/2019 đến ngày 23/4/2019, Đoàn kiểm sát của Viện KSND huyện Võ Nhai phối hợp cùng với Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tiến hành kiểm sát trực tiếp về công tác thi hành án hình sự tại 04 đơn vị cấp xã, trên địa bàn, gồm: UBND xã Phương Giao, Tràng Xá, Lâu Thượng và UBND xã La Hiên.

Quá trình kiểm sát hồ sơ tài liệu và qua theo dõi thấy các đơn vị UBND xã đã quản lý tốt các đối tượng theo hồ sơ của Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Võ Nhai bàn giao, cụ thể: Công an các xã đã tham mưu cho UBND thực hiện tốt các biện pháp nhằm tạo điều kiện, giúp đỡ cho các bị án thực hiện tốt quá trình thi hành án của mình, hồ sơ được lập đúng theo quy trình, thủ tục, riêng biệt cho từng đối tượng bị án; thực hiện việc giám sát quản lý đối với các trường hợp hoãn thi hành án phạt tù đảm bảo đúng quy định; đối với các hồ sơ bị án đã chấp hành xong thời gian thử thách kịp thời chuyển đến cơ quan THAHS công an huyện để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận theo luật định, …

Bên cạnh những ưu điểm và kết quả đã đạt được thì UBND các xã vẫn còn có tồn tại vi phạm như: Không lập hồ sơ đề nghị xét rút ngắn thời gian thử thách cho bị án bị phạt tù nhưng được hưởng án treo, chưa kịp thời yêu cầu bị án thực hiện việc tự nhận xét việc chấp hành pháp luật trong quá trình chấp hành án tại địa phương.

Đồng thời, Đoàn kiểm sát đã tiến hành xác minh trực tiếp một số trường hợp đang chấp hành án tại địa phương, hướng dẫn cho UBND các xã cần theo dõi, giám sát, giáo dục các bị án tốt hơn, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về giám sát, giáo dục đối với các bị án sâu sát hơn nhằm nâng cao công tác quản lý, qua đó cũng góp phần giúp cho các bị án nhận thức rõ nghĩa vụ của mình phải thực hiện, tránh trường hợp bị án coi thường pháp luật tái phạm vi phạm pháp luật.

Cùng với việc kiểm sát trực tiếp trong năm 2019, Đoàn kiểm sát cũng đồng thời tiến hành kiểm tra việc thực hiện kiến nghị mà Viện kiểm sát đã ban hành trong năm 2018. Qua đó thấy các đơn vị cấp xã được kiểm sát đã thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự theo quy định pháp luật, không để xảy ra những vi phạm như Viện kiểm sát đã kiến nghị. Viện kiểm sát nhân dân huyện Võ Nhai đã ban hành 04 kết luận, 02 kiến nghị đối với 04 UBND cấp xã đã tiến hành kiểm sát yêu cầu UBND các xã phát huy những ưu điểm đã đạt được, kịp thời khắc phục những vi phạm tồn tại để công tác thi hành án hình sự thực sự đi vào nề nếp, bảo đảm cho pháp luật thi hành án hình sự được tuân thủ.

ĐẶNG VĂN HOÀNG – VKSND HUYỆN VÕ NHAI

 

Các Bài Viết Cùng Thể Loại