VKSND THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN KIỂM SÁT TRỰC TIẾP VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ TẠI 03 ĐƠN VỊ CẤP XÃ, PHƯỜNG .

5 Tháng Tư, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Chỉ thị công tác năm 2019 của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch công tác của VKSND tỉnh Thái Nguyên. Trong các ngày từ 26/32019 đến ngày 28/3/2019 đoàn kiểm sát của VKSND thành phố Thái Nguyên đã tiến hành kiểm sát trực tiếp về công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ và các hình phạt khác tại 03 đơn vị xã, phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, gồm: UBND phường Quang Trung, UBND phường Hương Sơn và UBND xã Cao Ngạn.

37

Thông qua công tác kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã ghi nhận và đánh giá cao những ưu điểm, kết quả đạt được của 03 đơn vị UBND phường, xã trong công tác quản lý giáo dục người bị kết án phạt tù nhưng cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ và các hình phạt khác tại địa phương. Qua kiểm sát trực tiếp tại UBND phường Quang Trung và UBND xã Cao Ngạn không phát hiện vi phạm. Tại UBND phường Hương Sơn phát hiện 01 trường hợp: Nguyễn Văn Trường phạm tội “Trộm cắp tài sản” đã chấp hành xong thời hạn thử thách của án treo ngày 25/01/2019 nhưng đến thời điểm kiểm sát, UBND phường Hương Sơn vẫn chưa bàn giao hồ sơ thi hành án cho cơ quan Thi hành án hình sự thành phố Thái Nguyên xem xét cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong thời gian thử thách. Qua đó, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổng hợp để ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm pháp luật nêu trên.

Kết thúc các buổi làm việc, đại diện lãnh đạo UBND 03 đơn vị xã, phường đã ghi nhận, tiếp thu những ý kiến trao đổi, đóng góp của đoàn công tác để thực hiện công tác này đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới tại địa phương. Đối với UBND phường Hương Sơn sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục ngay thiếu sót, vi phạm mà đoàn công tác đã chỉ ra./.

                                                 Lê Huỳnh Việt Long – VKSND TP Thái Nguyên

Các Bài Viết Cùng Thể Loại