HUYỆN VÕ NHAI: KIẾN NGHỊ PHÒNG NGỪA KHẮC PHỤC VI PHẠM THỦ TỤC HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TẠI UBND CẤP XÃ

1 Tháng Tư, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thông qua công tác kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện của TAND huyện Võ Nhai, Viện kiểm sát nhân dân huyện Võ Nhai nhận thấy có một số vụ việc tiến hành hòa giải đối với tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã còn có những vi phạm về thành phần tham gia hòa giải. Điều đó dẫn đến các vụ việc này sau khi tiếp nhận đơn khởi kiện, TAND huyện Võ Nhai đã trả lại đơn khởi kiện của công dân mà nguyên nhân chính là do lỗi chủ quan của UBND cấp xã làm ảnh hưởng đến quyền khởi kiện của người dân.

Ngày 21/02/2019 VKSND huyện Võ Nhai đã ban hành kiến nghị số 01/KN-VKS-DS, đề nghị Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai chỉ đạo, quán triệt đến UBND cấp xã trên địa bàn huyện nghiên cứu, nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác hòa giải tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Võ Nhai.

Ngày 8/3/2019 UBND huyện đã có công văn số 427/UBND-VP phúc đáp kiến nghị của VKSND huyện Võ Nhai với nội dung tiếp nhận kiến nghị của VKS và chỉ đạo UBND cấp xã trên địa bàn huyện Võ Nhai nghiêm túc thực hiện các quy định về công tác hòa giải tại cơ sở trong công tác giải quyết các vụ án về tranh chấp đất đai theo đúng quy định của pháp luật./.

VŨ THỊ NĂM – VKSND HUYỆN VÕ NHAI

Các Bài Viết Cùng Thể Loại