VKSND thành phố Thái Nguyên: Tham gia phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

1 Tháng Tư, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

VKSND thành phố Thái Nguyên: Tham gia phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Ngày 26/3/2019, tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh Thái Nguyên (tổ 8, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên), VKSND thành phố Thái Nguyên đã tham gia phiên họp xem xét, áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định theo đề nghị của Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội thành phố Thái Nguyên đối với các đối tượng: Đặng Văn L (sinh năm 1972)Phạm Thanh P(sinh năm 1981), Hoàng Văn  C (sinh năm 1979).

31

Tại phiên họp, Kiểm sát viên được phân công đã kiểm sát tốt việc tuân theo pháp luật của Tòa án từ khi thụ lý đến thời điểm mở phiên họp theo quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. Kết thúc phiên họp, Thẩm phán công bố quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa các đối tượng có tên trên vào Cơ sở Tư vấn và Điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh Thái Nguyên để cai nghiện bắt buộc với thời hạn là 14 tháng, phù hợp với đề nghị của Viện kiểm sát.

Thành phố Thái Nguyên là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của tỉnh Thái Nguyên. Bên cạnh những chuyển biến tích cực về đời sống, kinh tế, văn hóa xã hội thì tình trạng người nghiện chất ma túy đang diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Để xử lý đưa những người nghiện chất ma túy vào cơ sở cai nghiện, các cơ quan chức năng của thành phố đã tích cực phối hợp, rà soát, phân loại, lập hồ sơ đề nghị đưa nhiều đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Do vậy trong thời gian qua, số lượng người nghiện chất ma túy được đưa vào cơ sở cai nghiện tăng lên đáng kể, trong đó có vai trò phối hợp không nhỏ của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên.

Tin, bài: Hoàng Thị Lệ Xuân – VKSND thành phố Thái Nguyên

Các Bài Viết Cùng Thể Loại