VÕ NHAI: VIỆN KIỂM SÁT THAM GIA KIỂM SÁT TẠI PHIÊN HỌP RÚT NGẮN THỜI GIAN THỬ THÁCH CỦA CÁC BỊ ÁN ĐƯỢC HƯỞNG ÁN TREO

6 Tháng Ba, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

 

Ngày 27/02/2019, TAND huyện Võ Nhai mở phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách án treo đối với 05 trường hợp do Cơ quan Thi hành án hình sự lập hồ sơ đề nghị xem xét.

Tại phiên họp Kiểm sát viên VKSND huyện Võ Nhai phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân về việc tuân thủ pháp luật trong xét rút ngắn thời gian thử thách án treo, về thành phần Hội đồng xét rút ngắn thời gian thử thách án treo, trình tự, thủ tục, thời hạn mở phiên họp đều tuân thủ đúng quy định tại Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và các căn cứ, điều kiện xét giảm theo quy định của Bộ luật hình sự và Luật thi hành án hình sự. Kết quả, hội đồng xét rút ngắn thời gian thử thách án treo nhất trí với quan điểm phát biểu của Viện kiểm sát và quyết định rút ngắn toàn bộ thời gian thử thách của án treo còn lại cho 01 bị án, rút ngắn một phần thời gian thử thách của án treo cho 04 bị án còn lại với lý do trong thời gian chấp hành án tại địa phương các bị án luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương. Chấp hành xong hình phạt bổ sung, nghĩa vụ khác theo quyết định của bản án đã tuyên.

Việc xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo là thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước nhằm khuyến khích người chấp hành án tự giác phấn đấu, tích cực rèn luyện, lao động chấp hành nghiêm bản án, quyết định thi hành án và nghĩa vụ của người thi hành án đúng theo quy định của pháp luật.

Đặng Hoàng – VKSND huyện Võ Nhai

 

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

THANH TRA VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN CÔNG BỐ KẾT LUẬN THANH TRA NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI VKSND THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN (Tháng Năm 23, 2019)

VIỆN KIỂM SÁT THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG TRỰC TIẾP KIỂM SÁT TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG NĂM 2019 (Tháng Năm 23, 2019)

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên công bố dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Từ,tỉnh Thái Nguyên (Tháng Năm 16, 2019)

Phòng 12: THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CÔNG TÁC KIỂM SÁT VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP (Tháng Năm 16, 2019)

PHIÊN HỌP XÉT GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ CHO CÁC PHẠM NHÂN CẢI TẠO TỐT TẠI TRẠI GIAM PHÚ SƠN 4 –BỘ CÔNG AN (Tháng Năm 16, 2019)

VKSND tỉnh Thái Nguyên Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 5 năm 2019 (Tháng Năm 13, 2019)

Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình giao lưu bóng đá chào mừng kỷ niệm 42 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017) và Quốc tế lao động 1/5 (Tháng Năm 8, 2019)

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH TRỰC TIẾP KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬTTRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN ĐỒNG HỶ (Tháng Năm 8, 2019)