NGÀNH KIỂM SÁT THÁI NGUYÊN TRIỂN KHAI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 02/2018 VỀ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

14 Tháng Mười Một, 2018 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 08/11/2018 Viện kiểm sát nhân dân tối cao mở hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân. Hội nghị đã triển khai nội dung của Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 05/9/2018 của liên ngành Viện kiểm sát nhân dân tối cáo-Tòa án nhân dân tối cao-Bộ Công an-Bộ Quốc phòng-Bộ Tài chính-Bộ Nông nghiệp &phát triển nông thôn, quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn quy trình, kỹ năng thực hiện công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật;

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên và 9 huyện, thành phố, thị xã có lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, 9 huyện, thành phố, thị xã và các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên làm công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát 2 cấp tỉnh Thái Nguyên.

Kết thúc hội nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã có văn bản số 333/VKSTN-P12 ngày 13/11/2018 chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung của Thông tư trong công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp theo thẩm quyền và chỉ đạo Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Thái Nguyên triển khai xây dựng Quy chế phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

                                                                    Tác giả: Hoàng Văn Lập

Các Bài Viết Cùng Thể Loại