ĐẢNG BỘ VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG

20 Tháng Tư, 2018 Đảng bộ, Đảng đoàn thể

Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/ĐUK, ngày 28/02/2018 của BTV Đảng ủy Khối về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng. Được sự nhất trí của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên, ngày 17/4/2018 Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 -2020 và triển khai giải pháp thực hiện đến cuối nhiệm kỳ.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng ban tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Đỗ Thị Ánh Vân phó Bí thư Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành cùng toàn thể 75 đồng chí đảng viên trong Đảng bộ.

Thay mặt Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Hoàng Văn Tiến, Đảng ủy viên đã trình bày dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; đồng chí Lý Văn Huấn, Đảng ủy viên đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả bước đầu thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU ngày 29/01/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến tham gia thảo luận. Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã thống nhất thông báo qua báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ đã đánh giá được những thuận lợi và khó khăn, kết quả đã đạt được trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục. Từ đó, Đảng bộ đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện trong thời gian tới nhằm phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị chuyên môn, các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 -2020 đã đề ra.

 Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đã triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của Đảng ủy cấp trên, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, kế hoạch công tác, tích cực tham gia các hoạt động do Đảng ủy cấp trên tổ chức, lãnh đạo thực hiện và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát được nâng lên. Ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên xác định phương châm hành động: “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả” bám sát chỉ đạo của Viện trưởng VKSND Tối cao và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chỉ đạo toàn Ngành thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đột phá:“Tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, thực hiện tốt công tác kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự”, đã triển khai nhiều biện pháp bám sát nhiệm vụ kế hoạch công tác của Ngành và nhiệm vụ chính trị địa phương, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch công tác kiểm sát đã đề ra, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch như: Tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm đạt 91,5% (vượt chỉ tiêu 1,5%); Tỷ lệ án CQĐT kết thúc điều tra đạt: 84,3% (vượt chỉ tiêu 4,3%); Tỷ lệ bắt giữ chuyển xử lý hình sự đạt trên 99%; Tỷ lệ án VKS truy tố đạt 100%; Không có quá hạn tạm giam thuộc trách nhiệm của VKS; không có trường hợp VKS truy tố Tòa án tuyên không phạm tội. Tỷ lệ VKS trả hồ sơ cơ quan điều tra dưới 1%, Tòa án trả hồ sơ VKS: 1,04%.  Tỷ lệ án kháng nghị phúc thẩm dân sự, hành chính được cấp phúc thẩm chấp nhận đạt: 100% (vượt chỉ tiêu 15%).

Đã chủ trì phối hợp Liên ngành xác định được 34 vụ án trọng điểm, phối hợp Toà án đưa ra xét xử lưu động 35 vụ và tổ chức 106 phiên toà rút kinh nghiệm (hình sự: 60; dân sự, hành chính: 46) để nâng cao chất lượng xét xử của Kiểm sát viên tại phiên toà.

Đã xây dựng các chuyên đề nghiệp vụ về hình sự và Dân sự, Hành chính, giam giữ cải tạo- thi hành án hình sự, thi hành án dân sự đảm bảo có chất lượng đáp ứng yêu cầu công tác của Ngành và tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai trong toàn Ngành được Vụ nghiệp vụ VKSND tối cao đánh giá cao.

Thông qua công tác Kiểm sát đã ban hành 56 kháng nghị (phúc thẩm hình sự: 20 vụ; phúc thẩm dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại: 30 vụ, báo cáo kháng nghị phúc thẩm: 04 vụ, báo cáo kháng nghị giám đốc thẩm: 02 vụ), 65 kiến nghị, 121 bản kết luận kiến nghị đối với Cơ quan điều tra, Tòa án, Thi hành án Dân sự, thi hành án Hình sự, cơ quan hữu quan yêu cầu khắc phục vi phạm,được chấp nhận.

Công tác quản lý chỉ đạo điều hành đã có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả cao. Tổng kết phong trào thi đua hàng năm đã có 5 tập thể được tặng cờ thi đua Ngành kiểm sát nhân dân, 03 tập thể lao động xuất sắc, 06 tập thể và 10 cá nhân được tặng bằng khen của Viện trưởng VKSND Tối cao, 20 cá nhân được tặng danh hiệu CSTĐ cơ sở; năm 2015, 2017 VKSND tỉnh Thái Nguyên được tặng bằng khen, năm 2016 được tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua của Viện trưởng VKSND tối cao. Trên cơ sở kết quả đã đạt được của tập thể và cá nhân Đảng bộ VKSND tỉnh hàng năm được Đảng ủy Khối công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015, 2016 và năm 2017 đạt Trong sạch vững mạnh.

Mốt số hình ảnh Hội nghị

DSC00705

DSC00712

DSC00714

DSC00720

                                                                  Đỗ Thị Ánh Vân

Các Bài Viết Cùng Thể Loại