ĐẢNG BỘ VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN – Tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

3 Tháng Tư, 2018 Đảng bộ, Đảng đoàn thể

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05-CT/TW); Kế hoạch số 25-KH/ĐUK, ngày 01/11/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Kế hoạch số 75-KH/ĐUK, ngày 01/3/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về Tổ chức biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 và Hướng dẫn số 12-HD/ĐUK ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2018 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.    Đảng uỷ VKSND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 14-KH/ĐU ngày 01/3/2018 đăng ký Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên năm 2018 và Kế hoạch số 15-KH/ĐU ngày 06/3/2018 tổ chức biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Ngay sau học tập các Chi bộ và đảng viên đã xây dựng kế hoạch đăng ký làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gửi Đảng ủy VKSND tỉnh. Đảng bộ đã tổng hợp báo cáo (theo mẫu số 03) gửi Đảng ủy Khối theo chỉ đạo.

Được sự nhất trí của đồng chí Bí thư Đảng ủy, sáng ngày 02/4/2018 Đảng bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Ngô Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy cùng toàn thể 76 đồng chí cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đỗ Thị Ánh Vân, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05-CT/TW) của Đảng bộ. Kết quả phong trào thi đua đã có 02 tập thể là Chi bộ II và Chi bộ VIII và 08 đảng viên đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ủy cơ sở quyết định khen thưởng. Đảng ủy đã quyết định lựa chọn Chi bộ II và đồng chí Dương Văn Thịnh, Đảng viên Chi bộ II đề nghị Đảng ủy Khối khen thưởng nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh Hội nghị

DSC00653

DSC00655

DSC00659

DSC00662

                                                                                            Đỗ Thị Ánh Vân

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương được Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2020 (Tháng Một 20, 2021)

HỘI NGHỊ Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 (Tháng Mười Hai 28, 2020)

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sông Công kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2020 (Tháng Mười Hai 28, 2020)

Công đoàn Viện kiểm sát nhân dânhuyện Đồng Hỷ xung kích trong hoạt động hiến máu nhân đạo năm 2020 (Tháng Mười Hai 15, 2020)

ĐẢNG BỘ VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại Hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV,  Nghị quyết Đại Hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025 (Tháng Mười Hai 7, 2020)

LÃNH ĐẠO CHI UỶ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ PHỔ YÊN THAM GIA HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THỊ XÃ PHỔ YÊN VÀ TỈNH THÁI NGUYÊN (Tháng Mười Hai 7, 2020)

CHI ĐOÀN VIỆN KIỂM SÁT- TÒA ÁN- CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ- HẠT KIỂM LÂM HUYỆN PHÚ LƯƠNG HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO (Tháng Mười Một 26, 2020)

Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Tháng Mười Một 24, 2020)