Thanh tra – Khiếu Tố

13 Tháng Ba, 2018 Các phòng nghiệp vụ

thanhtra

  1. Giới thiệu chung

Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên trước đây là Tổ Thanh tra thuộc Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra (Phòng 15) VKSND tỉnh Thái Nguyên. Ngày 01/4/2017 được chia tách, thành lập theo Quyết định số 27/ QĐ-VKSTC ngày 23/3/2017 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

  1. Chức năng, nhiệm vụ

Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái có các nhiệm vụ:

– Thanh tra về hoạt động nghiệp vụ trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp (gọi chung là Thanh tra nghiệp vụ).

– Thanh tra về hoạt động công vụ, nội vụ, việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và việc thực hiện Quy chế dân chủ của Viện kiểm sát nhân dân theo sự phân công của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên (gọi chung là Thanh tra hành chính).

– Giải quyết khiếu nại, tố cáo về vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của công chức, người lao động trong Ngành kiểm sát tỉnh Thái Nguyên (gọi chung là Giải quyết khiếu nại, tố cáo).

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

  1. Cơ cấu tổ chức

Thanh tra VKSND tỉnh Thái Nguyên có 03 biên chế, gồm 02 Kiểm sát viên trung cấp,01 Kiểm sát viên sơ cấp

– Chánh thanh tra: Đ/c Triệu Văn Tiếp

  1. Thông tin liên hệ

–  Địa chỉ: Phòng 603, 604 trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên – Số 9, đường Cách mạng tháng Tám, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

– Email: thanhtra.vksthainguyen@gmail.com.

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

Phòng 1 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 7 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 8 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 9 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 15(Phòng tổ chức cán bộ) (Tháng Tám 14, 2015)

Văn phòng tổng hợp (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 10 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 2 (Tháng Tám 14, 2015)