PHÒNG TKTP&CNTT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN

13 Tháng Ba, 2018 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Nhằm tăng cường công tác bảo mật và an toàn thông tin trong Ngành kiểm sát nhân dân theo đúng chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao tại Chỉ thị số 03/CT –VKSTC ngày 07/7/2017 và Chỉ thị số: 01/CT –VKSTC ngày 20/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018, với phương châm: “ Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả”.

Thực hiện công văn số:216 / VKSTC – C2 ngày 16/01/2018 của Cục thống kê tội phạm và công nghệ thông tin – VKSNDTC và ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên, về việc: Kiểm tra, rà soát, khắc phục 02 lỗ hổng bảo mật trên các máy tính xách tay nhãn hiệu HP đang sử dụng tại các Phòng nghiệp vụ và VKSND cấp huyện thuộc Ngành kiểm sát Thái Nguyên.

          Ngày 31/01/2018, Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin đã phối hợp với 09 đơn vị VKSND cấp huyện tổ chức hội nghị trực tuyến hai cấp để Kiểm tra, rà soát, khắc phục 02 lỗ hổng bảo mật trên các máy tính xách tay nhãn hiệu HP đang sử dụng tại các đơn vị.

Với sự hướng dẫn trực tiếp của hai đồng chí kỹ sư công nghệ thông tin, các đồng chí cán bộ của các đơn vị đã thực hiện tốt việc tải phần mềm và cài đặt 02 bản vá lỗi trên các máy tính xách tay nhãn hiệu HP đang sử dụng.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc và trách nhiệm cao, trong thời gian ½ ngày. Hội nghị đã thu được kết quả tốt đẹp, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ và giảm chi phí cũng như thời gian đi lại của các đơn vị, góp phần nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành.

                                                                                    Nguyễn Đình Sơn

                                                                                  ( TP Thống kê TP & CNTT)

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

LÃNH ĐẠO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂNHUYỆN PHÚ LƯƠNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ (Tháng Mười Một 25, 2020)

VKSND huyện Phú Lương ban hành kiến nghị yêu cầu chủ tịch UBND xã Tức Tranh áp dụng các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật trong công tác đăng ký kết hôn (Tháng Mười Một 25, 2020)

VKSND huyện Phú Lương kiến nghị Chi cục THADS huyện Phú Lương khắc phục vi phạm trong công tác tiêu hủy vật chứng, tài sản (Tháng Mười Một 25, 2020)

VKSND HUYỆN PHÚ LƯƠNG BAN HÀNH KIẾN NGHỊ KHẮC PHỤC VI PHẠM PHÁP LUẬT trong viỆc XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN (Tháng Mười Một 25, 2020)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ LƯƠNG CHÚC MỪNG THANH TRA HUYỆN NHÂN NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH THANH TRA (Tháng Mười Một 24, 2020)

VKSND H.ĐINH HÓA BAN HÀNH KIẾN NGHỊ PHÒNG NGỪA VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG THỰC HIỆN THỦ TỤC XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH TẠI TAND (Tháng Mười Một 24, 2020)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ LƯƠNG KIỂM SÁT TRỰC TIẾP 100% CÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VỀ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ (Tháng Mười Một 24, 2020)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠI TỪ KIỂM SÁT VIỆC TIÊU HỦY VẬT CHỨNG LÀ PHÁO NỔ (Tháng Mười Một 20, 2020)