Triển khai thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/BCSĐ ngày ngày 16/01/2018 của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

26 Tháng Hai, 2018 Đảng bộ, Đảng đoàn thể

Thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/BCSĐ ngày 16/01/2018 của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2018. Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Thái Nguyên đã có công văn số 25-CV/BCSĐ ngày 05/02/2018 chỉ đạo toàn ngành tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến đầy đủ các nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư và công văn này; triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đơn vị phù hợp, gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương; làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động có nhận thức sâu sắc, thống nhất thực hiện nghiêm túc, hiệu quả ở cơ quan, đơn vị mình.

2. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; việc tổ chức các hoạt động văn hóa, triển khai công tác năm, đón nhận phần thưởng thi đua và kỷ niệm ngày lễ, truyền thống cần thiết thực, hiệu quả, đúng quy định.

Các cơ quan, đơn vị không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên. Thực hiện nghiêm chủ trương cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên, cấp trên “tranh thủ” cấp dưới với mọi hình thức; nghiêm cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, lễ hội; cán bộ, công chức và người lao động ngành Kiểm sát Thái Nguyên không được tổ chức đi lễ chùa trong giờ làm việc.

3. Tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ, chủ động thăm hỏi, động viên đối với các đối tượng chính sách, cán bộ hưu trí ngành Kiểm sát Thái Nguyên.

Bố trí, sắp xếp cho cán bộ, công chức và người lao động nghỉ Tết theo đúng chế độ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ; trước khi nghỉ Tết, phân công lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức trực Tết theo đúng quy định của Nhà nước và của Ngành; triển khai các biện pháp bảo vệ cơ quan, đơn vị an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bảo quản tài liệu và thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trước, trong và sau Tết.

4. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn, nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng kịp thời xử lý nghiêm các loại tội phạm dễ xảy ra trong dịp Tết.

Sau nghỉ Tết, các Trưởng phòng và tương đương thuộc VKS tỉnh, Viện trưởng VKS cấp huyện tập trung chỉ đạo đơn vị khẩn trương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.

5. Các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ được phân công, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết này. Nơi nào để xảy ra vi phạm thì người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải kiểm điểm trách nhiệm.

6. Đề nghị Đảng ủy VKSND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Thanh tra, Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí, về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức theo đúng quy định.

7. Giao cho Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp với Thanh tra, Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Thái Nguyên đôn đốc, theo dõi việc thực hiện công văn này, báo cáo Ban cán sự đảng VKSND tối cao và Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Thái Nguyên.

                                                                    Tác giả: Phạm Thu Trâm

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021 TẠI HUYỆN ĐỊNH HÓA (Tháng Một 25, 2021)

Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương được Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2020 (Tháng Một 20, 2021)

HỘI NGHỊ Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 (Tháng Mười Hai 28, 2020)

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sông Công kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2020 (Tháng Mười Hai 28, 2020)

Công đoàn Viện kiểm sát nhân dânhuyện Đồng Hỷ xung kích trong hoạt động hiến máu nhân đạo năm 2020 (Tháng Mười Hai 15, 2020)

ĐẢNG BỘ VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại Hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV,  Nghị quyết Đại Hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025 (Tháng Mười Hai 7, 2020)

LÃNH ĐẠO CHI UỶ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ PHỔ YÊN THAM GIA HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THỊ XÃ PHỔ YÊN VÀ TỈNH THÁI NGUYÊN (Tháng Mười Hai 7, 2020)

CHI ĐOÀN VIỆN KIỂM SÁT- TÒA ÁN- CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ- HẠT KIỂM LÂM HUYỆN PHÚ LƯƠNG HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO (Tháng Mười Một 26, 2020)