Phòng 8

14 Tháng Tám, 2015 Các phòng nghiệp vụ

p4

1. Quá trình hình thành

Từ ngày 01/01/1997, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên được thành lập trên cơ sở chia tách Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Thái thành hai đơn vị là Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự là một trong những phòng nghiệp vụ được thành lập và đi vào hoạt động ngay từ khi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên được thành lập.

Ban đầu, phòng có tên là Phòng kiểm sát giam giữ, cải tạo. Sau nhiều lần chia tách, sáp nhập, đổi tên, đến nay phòng có tên là Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (với tên gọi tắt là Phòng 8).

2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thực hiện chức năng kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân, theo quy định của Hiến pháp và pháp luật nhằm đảm bảo:

– Việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự theo đúng quy định của pháp luật;

– Chế độ tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự được chấp hành nghiêm chỉnh;

– Tính mạng, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án phạt tù và các quyền khác của họ không bị pháp luật tước bỏ được tôn trọng;

– Quyền khiếu nại, tố cáo những hành vi, quyết định trái pháp luật trong tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự được thực hiện theo pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức

Hiện nay, tổng số biên chế của Phòng 8 là 10 đồng chí gồm 05 Kiểm sát viên trung cấp; 03 Kiểm tra viên; 02 Chuyên viên. Trong đó, 01 Kiểm sát viên trung cấp giữ chức vụ Trưởng phòng; 02 Kiểm sát viên trung cấp giữ chức vụ Phó trưởng phòng.

 

4. Thông tin liên lạc:

          Điện thoại: 0280. 3857.226

          Email: Phong4vkstn@gmail.com

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

Thanh tra – Khiếu Tố (Tháng Ba 13, 2018)

Phòng 1 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 7 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 9 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 15 (Tháng Tám 14, 2015)

Văn phòng (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 10 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 2 (Tháng Tám 14, 2015)