Phòng 7

14 Tháng Tám, 2015 Các phòng nghiệp vụ

p3

1. Giới thiệu chung

Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (hay còn gọi Phòng 7) là một trong những phòng nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Theo quy định của Hiến pháp 2013 và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014 thì Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo Hiến pháp và Pháp luật. Theo đó Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (trước đây là Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm – giám đốc thẩm – tái thẩm án hình sự) có những chức năng:

– Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại các phiên toà phúc thẩm hình sự của Toà án nhân dân Tỉnh.

– Tham mưu đề xuất với lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm các bản án, quyết định hình sự của Toà án nhân dân cấp huyện theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

– Kiểm tra, hướng dẫn chỉ đạo công tác kiểm sát xét xử hình sự đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.

– Phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, phát hiện thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, kiến nghị khắc phục vi phạm, tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

– Kiến nghị với Toà án nhân dân cùng cấp và cấp dưới khắc phục vi phạm trong hoạt động xét xử; phối hợp với các phòng nghiệp vụ khác thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn áp dụng pháp luật đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.

– Quản lý việc thực hiện Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước do oan sai trong hoạt động tố tụng hình sự cả hai cấp tỉnh và huyện.

3. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Phòng hiện nay 06 biên chế gồm có 01 Trưởng phòng và 01 Phó trưởng phòng và 02 Kiểm sát viên trung cấp, 01 Kiểm sát viên sơ cấp, 01 Kiểm tra viên.

+ Trưởng phòng: Đ/c Lương Thị Bích Hồng

+ Phó Trưởng phòng: Đ/c Nguyễn Bá Sơn

4. Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Tầng 4 – Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại liên hệ: 02803856300

Email: phong3.vkstn@gmail.com

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

Thanh tra – Khiếu Tố (Tháng Ba 13, 2018)

Phòng 1 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 8 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 9 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 15 (Tháng Tám 14, 2015)

Văn phòng (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 10 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 2 (Tháng Tám 14, 2015)