Phòng 1

14 Tháng Tám, 2015 Các phòng nghiệp vụ

BÀI GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG  1 – VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN

 

1. Phòng thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh – ma túy (gọi tắt là phòng 1) là đơn vị nghiệp vụ  thuộc tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, hoạt động  chịu sự Lãnh đạo tập trung thống nhất của Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên.

2. Về chức năng, nhiệm vụ: Giúp Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động điều tra, xét xử sơ thẩm án hình sự do Cơ quan An ninh điều tra (PA 92) và Cơ quan Cảnh sát điều tra về tội phạm Ma túy (PC 47) Công an tỉnh Thái Nguyên trực tiếp điều tra; Thực hành quyền công tố KSXXST các vụ án do Vụ 1 và Vụ 4 Viện kiểm sát nhân dân tối cao ủy quyền xét xử; Giúp Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra nghiệp vụ đối với các VKSND huyện, thị xã, thành phố về án hình sự thuộc các tội phạm mà Phòng được phân công thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử sơ thẩm. Theo dõi, quản lý, kiểm tra các trường hợp án trả hồ sơ điều tra bổ sung của các đơn vị để chủ trì xây dựng chuyên đề án trả hồ sơ điều tra bổ sung theo chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân Tối Cao; Phát hiện, tổng hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra, xét xử sơ thẩm của Cơ quan điều tra, Tòa án và các cơ quan, tổ chức khác để tham mưu cho Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên ban hành kiến nghị, yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục và phòng ngừa vi phạm pháp luật.Ngoài ra phòng còn thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng VKSND tỉnh phân công.

3.  Về cơ cấu tổ chức bộ máy: Hiện nay, biên chế của Phòng 2 có 6 đồng chí, gồm: 01 đồng chí Trưởng phòng, 01 đồng chí Phó trưởng phòng, 01 đồng chí Kiểm sát viên trung cấp, 02 đồng chí Kiểm tra viên, 01 đồng chí chuyên viên. Số lượng cán bộ, Kiểm sát viên của Phòng do Viện trưởng  quyết định theo từng giai đoạn và nhu cầu công tác.

  * Địa chỉ liên hệ: Phòng 1 VKSND tỉnh Thái Nguyên – Số 9 đường CMT8, Phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

–  Địa chỉ Email: phong2vkstn@gmail.com

–  Số điện thoại: (02803).851.033 và (02803).653.831

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

Thanh tra – Khiếu Tố (Tháng Ba 13, 2018)

Phòng 7 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 8 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 9 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 15 (Tháng Tám 14, 2015)

Văn phòng (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 10 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 2 (Tháng Tám 14, 2015)