Các Bài Viết Cùng Thể Loại

Đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các  cơ quan tỉnh và lãnh đạo VKSND cấp huyện tham gia cấp ủy địa phương (Tháng Chín 1, 2020)

Viện trưởng Viện kiểm sát huyện Đại Từ trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đại Từ khoá XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Tháng Tám 31, 2020)

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH HÓA TÁI CỬ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐỊNH HÓA LẦN THỨ XXIV (NHIỆM KỲ 2020-2025) (Tháng Tám 31, 2020)

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Tháng Tám 27, 2020)

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Hỷ tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đồng Hỷ khoá XXV (Tháng Tám 21, 2020)

ĐẢNG BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị của ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XII (Tháng Bảy 10, 2020)

Công đoàn Viện kiểm sát và Tòa án đạt thành tích cao tại Giải cầu lông công nhân, viên chức, lao động thị xã Phổ Yên năm 2020 (Tháng Sáu 23, 2020)

Đồng chí Viện trưởng VKSND huyện Phú Bình trúng cử BCH Đảng bộ huyện Phú Bình nhiệm kỳ 2020- 2025 (Tháng Sáu 19, 2020)