Đại biểu Hội cựu chiến binh VKSND tỉnh Thái Nguyên tham dự Đại hội Đại biểu Hội cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh lần thứ III (Nhiệm kỳ 2017-2022)

19 Tháng Bảy, 2017 Bài viết nổi bật, Đảng đoàn thể, Hội cựu chiến binh

Trong hai ngày 15 và 16 tháng 7 năm 2017, tại Hội trường trụ sở các ban Đảng Tỉnh ủy Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III (Nhiệm kỳ 2017-2022) Hội Cựu chiến binh (HCCB) khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên.

Đến dự Đại hội có đồng chí Trần Xuân Hựu – Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; Đồng chí Chủ tịch HCCB tỉnh Thái Nguyên và các đồng chí đại diện cho lãnh đạo, cấp ủy các cơ quan tỉnh có HCCB cơ sở. Hội CCB khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên hiện có 503 hội viên sinh hoạt tại 28 HCCB cơ sở, 57 chi hội trực thuộc, trong đó có nhiều đồng chí tham gia kháng chiến chống Mỹ và tham gia chiến đấu trên các chiến trường bảo về Tổ Quốc.

Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ II (2012-2017) và phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ III (2017-2022); Báo cáo kiểm điểm của BCH Hội nhiệm kỳ II. Tại Đại hội, các đại biểu còn được nghe bản tổng hợp ý kiến đóng góp vào báo cáo chính trị của BCH tỉnh Hội khóa V (nhiệm kỳ 2012-2017) và ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung Điều lệ HCCB Việt Nam. Đại hội đã nghe các tham luận và tiến hành thảo luận phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ III (2017-2022) tiếp tục xây dựng ổn định tổ chức Hội vững mạnh, tăng cường công tác tư tưởng và giáo dục chính trị, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, chú trọng nâng cao chất lượng các mặt công tác và các hoạt động phấn đấu xây dựng Hội thực sự trong sạch vững mạnh.

Hội CCB khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát huy bản chất và truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ Chính quyền, bảo về nhân dân. Phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể các Cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; Tham gia tích cực vào các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục thế hệ trẻ và các phong trào, cuộc vận động, các Quy định của cơ quan, đơn vị cũng như tại địa phương. Đồng thời chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các hội viên và tạo điều kiện để các đồng chí hội viên gắn bó, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong đời sống và công tác tại các cơ quan, đơn vị.

ccb hop

Hội CCB Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại Đại hội HCCB cơ sở ngày 08/5/2017 đã cử 4 đại biểu dự Đại hội Đại biểu lần thứ III (Nhiệm kỳ 2017-2022) HCCB khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên. Các đại biểu thay mặt 19 hội viên HCCB Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên lĩnh hội mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác HCCB khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2017-2022, quyết tâm phấn đấu xây dựng HCCB Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên thực sự trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác công tác năm 2017 của ngành kiểm sát tỉnh Thái Nguyên./.

Ngô Văn Tân – Hội viên HCCB

Các Bài Viết Cùng Thể Loại