BÀI CA KIỂM SÁT VIÊN

28 Tháng Bảy, 2016 Thông Tin Tuyên Truyền

BÀI CA KIỂM SÁT VIÊN

Này em Kiểm sát viên ơi

Em ngồi công tố đẹp tươi sáng ngời

Mũ sao- cấp hiệu đỏ tươi

Giữ quyền giám sát giữa đời đỏ – đen

Ngày đầu chưa hẳn đã quen

Đọc trang “Cáo trạng” mắt em ngời ngời

Nêu lên chứng cứ rạch ròi

Lạt mềm buộc chắc cho đời thấm lâu

Nhu- cương từng ý, từng câu

Khách quan phân tích nông sâu lẽ đời

Tội danh – Điều khoản rõ rồi

Những lời tranh tụng- những lời thép gang

Luật sư phản biện dọc ngang

Thế cờ em giải từng trang- từng điều

Bị can cố ý khai liều

Tòa không chấp nhận những điều dối gian

Những câu kết tội khách quan

Những lời công tố chứa chan lý – tình

Công minh – nặng nhẹ Luật hình

 Bị can nhận tội rằng mình “Không oan”!

Tòa tuyên án phạt “Tù giam”

Lời khen Kiểm sát râm ran phiên tòa

Việc xong em lại về nhà

Cười duyên má lúm như là Nàng tiên

Phải lòng em Kiểm sát viên

Tặng bông hồng đỏ… Sau phiên Tòa hình./.

Tác giả: Phan Sum

Các Bài Viết Cùng Thể Loại