Các bài viết trong danh mục: Văn Bản

QUY ĐỊNH Về trách nhiệm của người đứng đầu Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Thái Nguyên trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN Số: 172 /QĐ-VKSTN-P12   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Thái Nguyên, ngày... Chi tiết

QUY ĐỊNH Về mối quan hệ phối hợp trong công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của ngành Kiểm sát Thái Nguyên

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN   Số: 175 /QĐ-VKSTN-P12   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Thái Nguyên, ngày... Chi tiết

CHUYÊN ĐỀ: Hạn chế các bản án, quyết định giải quyết án Hành chính, vụ việc KDTM; Lao động của Tòa án cấp dưới bị Tòa án cấp trên xét xử quyết định Hủy, sửa nghiêm trọng của VKS hai cấp tỉnh Thái Nguyên.

  CHUYÊN ĐỀ   Hạn chế các bản án, quyết định giải quyết án Hành chính, vụ việc KDTM; Lao động của Tòa án cấp dưới bị Tòa án cấp trên xét xử... Chi tiết

Page 1 of 3123