Các bài viết trong danh mục: Trao Đổi Pháp Luật

BÀN VỀ VIỆC ÁP DỤNG TÌNH TIẾT “PHẠM TỘI 02 LẦN TRỞ LÊN”; “ĐỐI VỚI 02 NGƯỜI TRỞ LÊN” TRONG NHÓM CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TÚY, THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

Một số điểm mới cơ bản của nhóm các tội phạm về ma túy theo quy định của BLHS năm 2015. Nhóm các tội phạm về ma túy được quy định... Chi tiết

Rút kinh nghiệm trong việc áp dụng Thông tư số 17/2015/-BYT-BCA-BLĐTBXH ngày 09/7/2015 của Bộ Y tế – Bộ Công an – Bộ Lao động thương binh và xã hội, về: Quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy, trong việc lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

  Thực hiện công tác kiểm sát Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Tòa án nhân dân cấp... Chi tiết

NHỮNG VƯỚNG MẮC TỪ THỰC TIỄN TRONG VIỆC XỬ LÝ ĐỐI VỚI VẬT CHỨNG LÀ VŨ KHÍ QUÂN DỤNG, VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

* Những từ viết tắt:           - Bộ luật hình sự:                                                       BLHS           - Bộ luật tố tụng hình sự:                                           BLTTHS           - Tòa án nhân dân:                                                     Tòa án ND           - Cơ quan... Chi tiết

Page 1 of 612345...Last »