Các bài viết trong danh mục: Thông Báo

THÔNG BÁO Bổ sung đối tượng nộp hồ sơ dự tuyển công chức ngành Kiểm sát Thái Nguyên năm 2018 đối với sinh viên khóa I, II Đại học Kiểm sát Hà Nội

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN   Số:  506/TB-VKS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Thái Nguyên, ngày 20... Chi tiết

Thực hiện Thông tư mới: Thông tư liên tịch số 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BNN&PTNT ngày 05/4/2018 Quy định phối hợp trong việc báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Ngày 05/4/2018 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ... Chi tiết

Page 1 of 212