Các bài viết trong danh mục: Đảng bộ

Chi bộ 2, đảng bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên với những đổi mới trong nội dung sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn số 09 của Ban chấp hành Trung ương Đảng

Ngày 10/4/2018, Chi bộ 2- Đảng bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức  sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương Đảng số 09-... Chi tiết

ĐẢNG BỘ VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN – Tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí... Chi tiết

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số: 64-KH/ĐUK, ngày 15/11/2017 của Ban thường vụ Đảng ủy khối về việc kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm... Chi tiết

Page 5 of 6« First...23456