Các bài viết trong danh mục: Đảng bộ

ĐẢNG BỘ VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) và sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 89-KH/TU, ngày 11/6/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức học tập, quán triệt và... Chi tiết

ĐẢNG BỘ VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG

Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/ĐUK, ngày 28/02/2018 của BTV Đảng ủy Khối về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng. Được sự nhất trí... Chi tiết

Page 1 of 3123