Các bài viết trong danh mục: Các phòng nghiệp vụ

Phòng 11

[caption id="attachment_453" align="aligncenter" width="609"] Tập thể phòng 11 VKSND tỉnh Thái Nguyên[/caption] PHÒNG KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ - VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN 1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ. Phòng... Chi tiết

Page 1 of 212